Bahá’ís gaan ervan uit dat door de eeuwen heen de ontwikkeling van de mensheid een impuls krijgt door het verschijnen van een Universele Leraar. Voor de tijd waarin wij leven is dat Bahá’u’lláh, de Auteur en Grondlegger van een nieuwe wereldorde, gebaseerd op het beginsel “Eenheid der mensheid”. Op Heilige Dagen worden gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van Bahá’u’lláh, Zijn voorloper de Báb en Zijn oudste zoon en Uitlegger van Zijn geschriften ‘Abdu’l-Bahá herdacht naast andere vieringen die verbonden zijn met de kalender.

Op 21 en 22 oktober 2017 vierden miljoenen mensen wereldwijd, geïnspireerd op het leven en de leringen van Bahá’u’lláh, Zijn 200ste geboortedag. Verslagen, foto’s en video’s van deze vieringen evenals meer achtergrond of het leven en missie Bahá’u’lláh van zijn te vinden op bicentenary.bahai.org.

In Ede werd de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh gevierd samen met zo’n 60 vrienden in de Open Hof op 21 oktober. Een fotoverslag van de viering is te vinden op deze pagina.

Op 28 oktober 2019 vond opnieuw een gedenkwaardige viering plaats. Op die datum was het 200 jaar geleden dat de Báb werd geboren. Zijn leven en tragische marteldood waren volkomen toegewijd om de mensen voor te bereiden op de komst van Bahá’u’lláh. Meer over het leven en de missie van de Báb is te vinden op deze pagina.

Op 27 november 2021 heeft de 100-ste herdenking van het heengaan van ‘Abdu’l-Bahá plaatsgevonden. Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de 3 centrale Figuren en de bahá’í-gemeenschap Ede heeft er op passende wijze aandacht aan besteed.