Wie is Bahá‘u’lláh?

Wie is Bahá‘u’lláh?

De mensheid heeft dringend behoefte aan een nieuwe visie op de aard van de mens en de samenleving.Deze behoefte heeft de afgelopen honderd jaar geleid tot een opeenvolging van ideologische aardverschuivingen die de wereld in hevige beroering hebben gebracht. Ondanks de ontmoedigende resultaten getuigt de geestdrift waarmee de strijd is gevoerd hoe diep deze behoefte is. Zonder een gemeenschappelijke bindende overtuiging over de zin en de richting van de geschiedenis der mensheid, is het immers ondenkbaar dat er fundamenten kunnen worden gelegd voor een wereldomvattende samenleving waar het merendeel der mensen zich voor kan inzetten.Zulk een visie wordt ontvouwd in de geschriften van Bahá’u’lláh, de profeet uit de negentiende eeuw, wiens groeiende invloed de opmerkelijkste ontwikkeling is in de hedendaagse geschiedenis van het religieuze. Bahá’u’lláh – geboren op 12 november 1817 in Perzië – begon op 27-jarige leeftijd aan een missie die geleidelijk door miljoenen mensenharten is omarmd en hun vertrouwen en toewijding heeft gewonnen. Mensen van praktisch ieder ras en iedere cultuur, klasse en natie op aarde.Dit verschijnsel is niet te duiden vanuit ons huidige wereldbeeld, het is gerelateerd aan belangrijke ijkpunten in het gemeenschappelijk verleden van de mensheid. Bahá’u’lláh maakte er namelijk aanspraak op niet minder te zijn dan de Boodschapper van God voor het tijdperk van “de volwassenheid der mensheid”, de Drager van een goddelijke Openbaring die de beloften van voorbije religies vervult en het geestelijke zenuwstelsel zal vormen voor de eenwording van de volkeren der wereld. Voor meer informatie over de geschiedenis zie https://bahaigeschiedenis.nl/

[/av_textblock]

[/av_three_fourth]