Baha’i worden

Iedereen kan bahá’í worden

De Nederlandse bahá´í-gemeenschap heet nieuwe leden van harte welkom! Het besluit om bahá’í te worden is een persoonlijke aangelegenheid en vaak de afsluiting van een zoektocht, die voor de een van korte en voor de ander van langere duur kan zijn.
Iemand die zich bahá’í verklaart, aanvaardt Bahá’u’lláh als Boodschapper van God voor dit tijdperk en accepteert Zijn wetten, leringen en instituten. Degene die zich in Nederland aansluit bij de bahá’í-gemeenschap ondertekent een‘toetredingskaart’, die naar de Nationale Geestelijke Raad kan worden gezonden. Hierna kunt u deelnemen aan alle (administratieve) activiteiten van de bahá’í-gemeenschap, met inbegrip van de bahá’í-verkiezingen.

Wat moet ik weten?

Bahá’ís accepteren alle voorschriften van Bahá’u’lláh. Er wordt echter niet verwacht dat u van alle aspecten van het Bahá’í-geloof op de hoogte bent voordat u bahá’í wordt. U zou wel op de hoogte kunnen zijn van de belangrijkste bahá’í-principes. Heeft u vragen, neem dan contact op.

Toetredingskaart

Neem contact op voor meer informatie

Als u vragen heeft over het Bahá’í-geloof of als u bahá’í wil worden, kunt u contact met ons opnemen.