Jeugdbekrachtingsprogramma

De bahá’í-gemeenschap heet iedere jeugd tussen de 11-14 jaar die streeft naar hoge idealen en graag een betere toekomst ziet voor de wereld van harte welkom!

Het jeugd bekrachtigingsprogramma is een global initiatief met als doel jeugd het vermogen te geven de destructieve en constructieve krachten die werkzaam zijn in onze maatschappij te erkennen en herkennen en op die wijze leren hun energie te richten/kanaliseren op datgene wat leid tot positieve verandering en op deze wijze een agent of change te worden.

De jeugdgroep komt wekelijks bijeen om hun intellectuele en geestelijke capaciteiten te ontwikkelen en te reflecteren op mogelijke dienstbaarheidsprojecten noodzakelijk voor de wijk waarin zij wonen.

Het programma is gefundeerd op de overtuiging dat de jeugd van nature altruïstisch is ingesteld, een sterk gevoel voor rechtvaardigheid heeft, brandende nieuwsgierig heeft naar de werking van het universum en een verlangen om bij te dragen aan de verbetering van de wereld. Een beeld dat indruist tegen de algemene opvattingen over jeugd.

Het programma helpt jeugd een sterke morele identiteit te vormen en bekrachtigt hen bij te dragen aan het welzijn van hun gemeenschap en de wereld.

Wij hechten groot belang aan het ontwikkelen van intrinsieke motivatie bij jongeren. Intrinsieke motivatie ontstaat daar waar visie en richting wordt gegeven.

Deze visie gaat over het ontplooien van menswaardige kwaliteiten zoals waarheidsliefde, betrouwbaarheid, verdraagzaamheid, welwillendheid, voortreffelijkheid en dienstbaarheid. Wanneer zij zelfkennis ontwikkelen kunnen zij gemakkelijker keuzes maken die passen bij henzelf. Zo blijven ze trouw aan zichzelf en gaat er minder energie verloren aan oneigenlijke keuzes. Op deze wijze kunnen zij een voordeel zijn voor hun medemens door middel van het dienstbaar inzetten van de kwaliteiten die zij bij zichzelf ontdekken. Er ontstaat eigenwaarde doordat de jonge persoon ziet dat hij transformatie teweeg kan brengen zijn eigen bewuste handelen.

In het jeugdbekrachtigingsprogramma worden er drie aspecten ontwikkeld:

  1. Zelfvertrouwen en hoop in de toekomst door middel van zelfkennis, karakter ontwikkeling en een besef dat de keuzes die je maakt impact hebben op je eigen leven maar ook op de levens van anderen. Dit houd ook in dat de jeugd aan het einde van het leertraject een dieper besef hebben van constructieve en destructieve krachten werkzaam in henzelf en de maatschappij en het bewustzijn dat wij een keuze hebben waarvoor we kiezen al is dat niet altijd makkelijk.
  2.  Participatie in dienstbaarheidsprojecten door henzelf uitgekozen. Betrokkenheid bij degelijke projecten geeft jeugd een positieve uitlaatklep voor hun tomeloze energie en vitaliteit, gecombineerd met een positieve visie voor de toekomst zijn deze projecten goede anti-lichamen tegen de zorgen over het welzijn van de mensheid en de crisis waarin zij zich bevind.
  3. De Bahá’í-leringen bemoedigen mensen zich toe te wijden aan hun werk en uitmuntendheid te bereiken in het uitgekozen beroep ongeacht de aard daarvan. Bahá’ís geloven dat werk dat is uitgevoerd in een geest van dienstbaarheid gelijk staat aan aanbidding. De werk ethos die de bahai gemeenschap in jeugd/jongeren wil stimuleren is de intrinsieke motivatie te slagen in hun studies en professionele ontwikkeling en zich op deze wijze voor te bereiden op hun toekomstige verantwoordelijkheden.

Jeugd die zoekt naar een manier van leven die geestelijk bevredigend is en ouders die wensen dat hun kind een sterk gevoel van doelmatigheid/motivatie ontwikkeld zullen in het jeugd bekrachtigingsprogramma vinden wat zij nodig hebben.