Leerkringen

Binnen de Bahá’í-gemeenschap is er een sterke cultuur van leren onder alle leeftijdsgroepen, geïnspireerd en geleid door de Bahá’í heilige geschriften. In een geloof zonder geestelijkheid, is leren een individuele inspanning, versterkt door deelname aan studiekringen, klassen en andere fora van leren.

In deze activiteiten wordt geen onderscheid gemaakt tussen bahá’ís, deelnemers van andere geloven of personen die geen bepaald geloof of religie hebben. Iedereen is welkom om mee te doen en een bijdrage te leveren.

Het doel van de leerkringen is de heilige teksten te onderzoeken en beter te begrijpen hoe het spirituele pad lopen met praktische voeten. Spirituele ontwikkeling op individueel, gezins- en samenlevingsniveau is cruciaal voor vooruitgang en succes in alle domeinen van het leven. De Ruhi boeken worden in bepaalde volgorde gegeven, thema’s zijn oa gebed, leven na de dood en dienstbaarheid aan de mensheid.

Het Ruhi studie programma word wereldwijd gevolgd en toegepast in meer dan 180 landen!

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de leerkringen die georganiseerd worden! Met behulp van coöperatieve en actieve deelname methoden, richten de leerkringen zich op individuele en maatschappelijke transformatie. De leerkringen vinden plaats in kleine groepen, maken gebruik van discussie en praktische oefeningen ter bestudering en verdieping in spirituele en morele principes die direct kunnen worden toegepast op het verbeteren en het transformeren van hun leven en het uitbreiden van hun inzet voor persoonlijke en collectieve verandering.

Studiekringen zijn gebaseerd op Bahá’í principes en universele morele waarden. Eenvoudig gezegd, hun doel is om ons leven te verbeteren en de wereld een betere plek te maken.

Voor persoonlijke lectuur en een aanvullende studie is er een uitgebreid aanbod van Bahá’í literatuur en media beschikbaar.