Kinderklas

Kinderklas

Van alles wat ons dierbaar is zijn onze kinderen ons het meest dierbaar! Lokale bahá’í-gemeenschappen zetten zich over de hele wereld in om kinderklassen te geven met als doel bij te dragen aan hun ontwikkeling en een betere toekomst.

Wat wordt er in een kinderklas geleerd?

 • Ontwikkeling van deugden
 • Ontwikkeling van zelfkennis
 • Ontwikkeling van moreel kompas en karakter
 • Ontwikkelen van tolerantie en verdraagzaamheid
 • Eenheid en gelijkwaardigheid van alle mensen
 • Eenheid van de grote wereld religies
 • Respect voor ouders, ouderen en natuurlijk leeftijdsgenoten
 • Dat de mens primair een geestelijk/spiritueel wezen is
 • Belang van familie
 • Vieren van eenheid in verscheidenheid
 • Wereld verbetering begint bij onszelf en door dienstbaar aan de mensheid te zijn
 • Het belang van gebed*
 • Het leren van deugden staat centraalBetrouwbaarheid, vriendelijkheid, dienstbaarheid, beleefdheid, samenwerken, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, gulheid, moed, zelf discipline en creativiteit zijn enkele voorbeelden van de deugden die behandeld worden.Educatie dient zowel geestelijk als materieel te zijn. Geestelijke educatie bekrachtigd die deugden en eigenschappen in het hart en hoofd van het kind die niet alleen hun gedrag beïnvloeden maar ook hun materiële educatie verbeterd.De kinderen wordt geleerd alle religies te respecteren, dat deze alle voortkomen uit dezelfde Bron en hun rol hebben gehad in de ontwikkeling van de mensheid.Hoe worden de kinderklassen gegeven? Het kinderklas programma is zorgvuldig ontwikkeld en wordt middels feedback die wereldwijd wordt teruggekoppeld aangepast. Het curriculum is zodanig ontwikkeld dat er niveaus zijn voor alle leeftijdscategorieën.Alle docenten hebben een intensieve training gehad om kinderklassen te geven. Indien uzelf interesse heeft om een kinderklas te geven dan bent u van harte welkom! De meeste docenten zijn voorzien van assistenten om de kinderklas soepel te laten verlopen.Kunst! Muziek! Dans! Drama!In iedere kinderklas wordt gebruik gemaakt van kunst – met name muziek en zang.Huiswerk?Ja! De bahá’í leringen leggen nadruk op daden en niet woorden. Kinderen worden bemoedigd datgene zij leren  in de les (deugden) toe te passen in de praktijk.En de ouders? Alle ouders worden van harte uitgenodigd zich te verdiepen in het curriculum en les materiaal. Ouders zijn ook zeer welkom om actief te participeren of te ondersteunen tijdens de les of daarbuiten.Wat zijn de kosten? Af en toe wordt er een kleine bijdrage gevraagd van ouders voor materiaal of kleine activiteiten.Hoe kan mijn kind meedoen? Neem contact op met onze gemeenschap en wij laten u zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn.*Het bahaí-geloof gaat ervan uit dat de mens is geschapen door God zonder de evolutie theorie tegen te spreken. Gezien het bahá’í-geloof een religie is kan dat voor sommige ouders een barrière vormen uit angst voor indoctrinatie of ideeën die zij als achterhaald of niet zinvol aanschouwen. In dat geval is het wenselijk kritische vragen te stellen aan een bahá’í, wij zien liever een ouder die actief betrokken is dan een onverschillige ouder.