Meditatieve bijeenkomsten

Ware gebeden brengen vreugde, geven kracht om moeilijkheden te overwinnen, bevrijden de geest van dagelijkse zorgen en verlenen innerlijke vrede.

‘Abdu’l-Bahá schreef:

“Wanneer men zich onderwerpt aan zijn Heer, zich naar Hem toekeert en de gulheid van Zijn Oceaan zoekt, brengt deze onderwerping licht tot zijn hart, verheldering tot zijn zicht, leven tot zijn ziel, en verhevenheid tot zijn wezen.”

Deze visie van wat gebed kan doen impliceert meer dan een droge en formele voordracht van woorden. De Báb schreef:

“Het meest aanvaardbare gebed is datgene wat met de hoogst stralende spiritualiteit wordt opgezonden; de lengte ervan was niet en is niet geliefd door God. Hoe meer onthecht en hoe zuiverder het gebed is, des te meer is het aanvaardbaar in de tegenwoordigheid van God.”

Dit concept van gebed overstijgt het traditionele idee van bidden als slechts het presenteren van een lijst van persoonlijke wensen aan de Maker. De Bahá’í-leringen presenteren gebed eerder als een manier om dichter bij God te komen, en te pogen om onze hopen en plannen in harmonie te brengen met God’s wil. Gebed helpt ons om een stralend zelfvertrouwen te ontwikkelen dat niet afhankelijk is van succes of falen, van geluk hebben of pech.

Om te bidden voor goede gezondheid, hulp bij het oplossen van problemen, de welvarendheid van geliefden, enzovoorts, is natuurlijk en een passende uitdrukking van onze afhankelijkheid van de zegeningen van God. Maar wanneer de dingen niet lopen zoals we zouden willen, werpt het ook vruchten af om te bidden voor begrip en inzicht achter de gebeurtenissen, en het vermogen om moeilijkheden te accepteren net zoals we zegeningen accepteren. Dit is de sleutel tot tevredenheid.

Gebed gezegd in een dynamische geest geeft energie en verwekt niet een passieve benadering tot het leven. Sterker nog; gebed is alleen betekenisvol wanneer het in actie geleefd wordt en omgezet wordt in tastbare resultaten. De helderheid van geest die door gebed verkregen wordt leidt tot betere keuzes en effectievere actie.

Gebed is geen vervanging voor materiële oplossingen. Als men bijvoorbeeld ziek is, dan is het nodig om zowel een dokter te bezoeken als te bidden voor genezing. De vaardigheid van de dokter kan gezien worden als een van de manieren waarop het gebed wordt beantwoord. Tegelijkertijd kan de geestverheffendheid van gebed het genezende proces versterken, sinds het herstellende vermogen van het lichaam groter is als de persoon blijmoedig is.

Binnen het Bahá’í geloof wordt gebed uitgevoerd in verschillende vormen, waaronder een dagelijks verplicht gebed, andere persoonlijke gebeden, en collectieve aanbidding door middel van gebedsbijeenkomsten en gemeenschapsevenementen.

Het verplichte gebed betekent het dagelijks uitvoeren van één van de drie speciale gebeden, door Bahá’u’lláh specifiek voorzien voor dit doel. Eén hiervan is kort en simpel. De tweede is wat langer, en de derde duurt ongeveer tien minuten wanneer deze hardop wordt gezegd. Het verplichte gebed is een van de weinige voorgeschreven vormen van aanbidding binnen het Bahá’í geloof.

Het dagelijkse verplichte gebed en het vasten tijdens een bepaald deel van het jaar zijn centrale religieuze plichten van een Bahá’í. Getrouwheid aan deze spirituele disciplines stelt de persoon in staat nader bij God te komen. ‘Abdu’l-Bahá schreef:

“Wanneer men het Verplichte Gebed voordraagt, is men intiem in gesprek en deelt geheimen met de ware Geliefde. Er is geen plezier groter dan deze, als men voortgaat met een onthechte ziel, met tranen overstromend, met een hart vol vertrouwen en een bezielde geest. Elke vreugd is stoffelijk behalve deze, en de zoetheid ervan hemels.”

De verplichte gebeden worden individueel gezegd, niet in een groep of samenkomst. In hun persoonlijke godsdienstplichten mogen Bahá’ís kiezen uit de veelvuldige gebeden die geschreven zijn door de Báb, Bahá’u’lláh en ‘Abdu’l-Bahá, welke gaan over een brede verscheidenheid aan thema’s. Soms gebruiken Bahá’ís hun eigen woorden om te bidden, maar de gebeden die deel vormen van de Heilige Bahá’í Geschriften zijn in het bijzonder verheffend, mooi van taal, en tonen een grote verscheidenheid in de gedachten en gevoelens die zij uitdrukken, en worden hierom vaak gebruikt.

Naast hun persoonlijke gebeden verzamelen Bahá’ís zich vaak als families of gemeenschappen om te bidden en te lezen uit de heilige geschriften. In verschillende delen van de wereld zijn Bahá’í Huizen van Aanbidding gebouwd voor collectieve aanbidding. In de toekomst zullen er nog meer gebouwd worden. ‘Abdu’l-Bahá legde uit:

“De wijsheid van het oprichten van zulke gebouwen is dat de mensen op een bepaald uur behoren te weten dat het tijd is om elkaar te ontmoeten, allen zich moeten verzamelen en – harmonieus op elkaar afgestemd – gaan bidden, met als resultaat dat uit deze samenkomst eenheid en genegenheid zullen groeien en bloeien in het menselijk hart.”

Gebeden mogen echter overal gezegd worden, omdat elke plek op aarde gezegend is “waar God wordt genoemd en Zijn eer wordt verheerlijkt.”

Gebedsbijeenkomsten worden door het hele land gehouden in huizen, Bahá’í centra en gehuurde oorden. Hier komen mensen bij elkaar om te bidden en te mediteren. Gebedsbijeenkomsten maken vaak gebruik van lezingen en gebeden uit andere Geloven en zijn voor allen toegankelijk. Voor velen voorzien gebedsbijeenkomsten een gelegenheid voor rust, reflectie en revitalisatie.

Indien u wilt deelnemen aan een meditatieve bijeenkomst in de omgeving Ede neem dan contact op en u krijgt de mogelijkheden toegestuurd. Zo mogelijk staan geplande bijeenkomsten al op de website vermeld.